“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir sözcük olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “işlev” veya “iş” mazmunına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda el ve hükümet ustalıklerinde kullanılırdı.

Vasat Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tanımlamak kucakin kullanılmaya mirlandı. Bu görevliler, örneğin mutluluk daireleri veya kiliselerde çeşitli ustalıklerle mesul olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya yetkili bir konumda mevcut herhangi bir kişuygun tanımlamak kucakin kullanılmaya mirlandı. Günümüzde, “official” kelimesi çoğu kez hükümet, spor veya iş dünyası kabilinden resmi bir konumda mevcut kişgelecek veya kurumları tanımlamak kucakin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, sözcük resmi veya yetkili bir konumda mevcut herhangi bir kişuygun tanımlamak kucakin kullanılmaya mirlamıştır.